Từ khóa tìm kiếm: truong tieu hoc phinh giang

Trường Tiểu Học Phình Giàng

569R+JH8, Bản Xa Vua C, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông, Phình Giàng, Điện Biên Đông, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJp8dhQb6ZLTERW21spnKKXDA

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm