Lựa chọn

YẾN SÀO TINH CHẾ HÀO-GIA

100% nguyên chất

Các tổ yến được tuyển chọn và cam kết không pha trộn để tăng trọng lượng

Vệ sinh

Quy trình làm sạch yến được thực hiện thủ công tỉ mỉ không sử dụng hóa chất. Đảm bảo sản phẩm sạch các sợi lông yến dù rất nhỏ

Chất & Lượng

Yến sào được sấy khô giữ độ ẩm tối thiểu để sản phẩm có trọng lượng và thời gian bảo quản lâu nhất mà không làm mất đi nguồn dinh dưỡng thiên nhiên

Tổ yến

Cách sử dụng

Tổ yến hầm hạt sen, táo đỏ, long nhãn

Yến chưng đường phèn

Yến sào hầm sữa tươi

Khách hàng

Khu vực FreeShip

T. ĐIỆN BIÊNĐịa chỉ
1Xã ẳng CangX. ẳng Cang, H. Mường ảng, T. Điện Biên
2Xã ẳng NưaX. ẳng Nưa, H. Mường ảng, T. Điện Biên
3Xã ẳng TởX. ẳng Tở, H. Mường ảng, T. Điện Biên
4Xã Búng LaoX. Búng Lao, H. Mường ảng, T. Điện Biên
5Xã Chà CangX. Chà Cang, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
6Xã Chà NưaX. Chà Nưa, H. Mường Chà, T. Điện Biên
7Xã Chà TởX. Chà Tở, H. Mường Chà, T. Điện Biên
8Xã Chiềng SinhX. Chiềng Sinh, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
9Xã Chiềng SơX. Chiềng Sơ, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
10Xã Chung ChảiX. Chung Chải, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
11Huyện Điện BiênH. Điện Biên, T. Điện Biên
12Tỉnh Điện BiênT. Điện Biên
13Thị trấn Điện Biên ĐôngTT. Điện Biên Đông, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
14Huyện Điện Biên ĐôngH. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
15Thành phố Điện Biên PhủTP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
16Xã Háng LìaX. Háng Lìa, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
17Phường Him LamP. Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
18Xã Hừa NgàiX. Hừa Ngài, H. Mường Chà, T. Điện Biên
19Xã Huổi LèngX. Huổi Lèng, H. Mường Chà, T. Điện Biên
20Xã Huổi SóX. Huổi Só, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
21Xã Keo LômX. Keo Lôm, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
22Xã Lao Xả PhìnhX. Lao Xả Phình, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
23Xã Lay NưaX. Lay Nưa, TX. Mường Lay, T. Điện Biên
24Xã Leng Su SìnX. Leng Su Sìn, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
25Xã Luân GióiX. Luân Giói, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
26Xã Ma Thì HồX. Ma Thì Hồ, H. Mường Chà, T. Điện Biên
27Xã Mùn ChungX. Mùn Chung, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
28Thị trấn Mường ảngTT. Mường ảng, H. Mường ảng, T. Điện Biên
29Huyện Mường ảngH. Mường ảng, T. Điện Biên
30Xã Mường BángX. Mường Báng, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
31Thị Trấn Mường ChàTT. Mường Chà, H. Mường Chà, T. Điện Biên
32Huyện Mường ChàH. Mường Chà, T. Điện Biên
33Xã Mường ĐăngX. Mường Đăng, H. Mường ảng, T. Điện Biên
34Xã Mường ĐunX. Mường Đun, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
35Xã Mường LạnX. Mường Lạn, H. Mường ảng, T. Điện Biên
36Thị Xã Mường LayTX. Mường Lay, T. Điện Biên
37Xã Mường LóiX. Mường Lói, H. Điện Biên, T. Điện Biên
38Xã Mường LuânX. Mường Luân, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
39Xã Mường MùnX. Mường Mùn, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
40Xã Mường MươnX. Mường Mươn, H. Mường Chà, T. Điện Biên
41Xã Mường NhàX. Mường Nhà, H. Điện Biên, T. Điện Biên
42Xã Mường NhéX. Mường Nhé, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
43Huyện Mường NhéH. Mường Nhé, T. Điện Biên
44Xã Mường PhăngX. Mường Phăng, H. Điện Biên, T. Điện Biên
45Xã Mường PồnX. Mường Pồn, H. Điện Biên, T. Điện Biên
46Phường Mường ThanhP. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
47Xã Mường ThínX. Mường Thín, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
48Xã Mường ToongX. Mường Toong, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
49Xã Mường TùngX. Mường Tùng, H. Mường Chà, T. Điện Biên
50Xã Nà BủngX. Nà Bủng, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
51Xã Na Cô SaX. Na Cô Sa, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
52Xã Nà HỳX. Nà Hỳ, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
53Xã Nà KhoaX. Nà Khoa, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
54Phường Na LayP. Na Lay, TX. Mường Lay, T. Điện Biên
55Xã Nà NhạnX. Nà Nhạn, H. Điện Biên, T. Điện Biên
56Xã Na SangX. Na Sang, H. Mường Chà, T. Điện Biên
57Xã Nà SáyX. Nà Sáy, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
58Xã Na SonX. Na Son, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
59Xã Nà TấuX. Nà Tấu, H. Điện Biên, T. Điện Biên
60Xã Na ƯX. Na Ư, H. Điện Biên, T. Điện Biên
61Xã Nậm KèX. Nậm Kè, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
62Xã Nậm KhănX. Nậm Khăn, H. Mường Chà, T. Điện Biên
63Xã Nặm LịchX. Nặm Lịch, H. Mường ảng, T. Điện Biên
64Phường Nam ThanhP. Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
65Xã Nậm Vì X. Nậm Vì , H. Mường Nhé, T. Điện Biên
66Xã Ngối CáyX. Ngối Cáy, H. Mường ảng, T. Điện Biên
67Xã Nong UX. Nong U, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
68Phường Noong BuaP. Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
69Xã Noọng HẹtX. Noọng Hẹt, H. Điện Biên, T. Điện Biên
70Xã Noong LuốngX. Noong Luống, H. Điện Biên, T. Điện Biên
71Xã Núa NgamX. Núa Ngam, H. Điện Biên, T. Điện Biên
72Xã Pa HamX. Pa Ham, H. Mường Chà, T. Điện Biên
73Xã Pá Mỳ X. Pá Mỳ , H. Mường Nhé, T. Điện Biên
74Xã Pa TầnX. Pa Tần, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
75Xã Pa ThơmX. Pa Thơm, H. Điện Biên, T. Điện Biên
76Xã Phì NhừX. Phì Nhừ, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
77Xã Phìn HồX. Phìn Hồ, H. Mường Chà, T. Điện Biên
78Xã Phình GiàngX. Phình Giàng, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
79Xã Phình SángX. Phình Sáng, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
80Xã Pú HồngX. Pú Hồng, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
81Xã Pú NhiX. Pú Nhi, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
82Xã Pú NhungX. Pú Nhung, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
83Xã Quài CangX. Quài Cang, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
84Xã Quài NưaX. Quài Nưa, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
85Xã Quài TởX. Quài Tở, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
86Xã Quảng LâmX. Quảng Lâm, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
87Xã Sa LôngX. Sa Lông, H. Mường Chà, T. Điện Biên
88Xã Sam MứnX. Sam Mứn, H. Điện Biên, T. Điện Biên
89Xã Sáng NhèX. Sáng Nhè, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
90Xã Sen Thượng X. Sen Thượng , H. Mường Nhé, T. Điện Biên
91Xã Si Pa PhìnX. Si Pa Phìn, H. Mường Chà, T. Điện Biên
92Xã Sín ThầuX. Sín Thầu, H. Mường Nhé, T. Điện Biên
93Xã Sính PhìnhX. Sính Phình, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
94Phường Sông ĐàP. Sông Đà, TX. Mường Lay, T. Điện Biên
95Xã Tà LèngX. Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
96Xã Ta MaX. Ta Ma, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
97Xã Tả PhìnX. Tả Phìn, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
98Xã Tả Sìn ThàngX. Tả Sìn Thàng, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
99Phường Tân ThanhP. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
100Xã Tênh PhôngX. Tênh Phông, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
101Xã Thanh AnX. Thanh An, H. Điện Biên, T. Điện Biên
102Phường Thanh BìnhP. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
103Xã Thănh Ch?nX. Thănh Ch?n, H. Điện Biên, T. Điện Biên
104Xã Thanh HưngX. Thanh Hưng, H. Điện Biên, T. Điện Biên
105Xã Thanh LuôngX. Thanh Luông, H. Điện Biên, T. Điện Biên
106Xã Thanh MinhX. Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
107Xã Thanh NưaX. Thanh Nưa, H. Điện Biên, T. Điện Biên
108Phường Thanh TrườngP. Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
109Xã Thanh XươngX. Thanh Xương, H. Điện Biên, T. Điện Biên
110Xã Thanh YênX. Thanh Yên, H. Điện Biên, T. Điện Biên
111Xã Tìa DìnhX. Tìa Dình, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
112Xã Tỏa TìnhX. Tỏa Tình, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
113Xã Trung ThuX. Trung Thu, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
114Thị trấn Tủa ChùaTT. Tủa Chùa, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
115Huyện Tủa ChùaH. Tủa Chùa, T. Điện Biên
116Xã Tủa ThàngX. Tủa Thàng, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
117Thị trấn Tuần GiáoTT. Tuần Giáo, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
118Huyện Tuần GiáoH. Tuần Giáo, T. Điện Biên
119Xã Xa DungX. Xa Dung, H. Điện Biên Đông, T. Điện Biên
120Xã Xá TổngX. Xá Tổng, H. Mường Chà, T. Điện Biên
121Xã Xín ChảiX. Xín Chải, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên
122Xã Xuân LaoX. Xuân Lao, H. Mường ảng, T. Điện Biên