Từ khóa tìm kiếm: truong tieu hoc hua ngai

Trường Tiểu học Hừa Ngãi

W5XR+V9F, QL6, Hừa Ngài, Mường Chà, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJUSafFc9JLTER1uZuJyzDY94

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm