Từ khóa tìm kiếm: truong thpt thanh nua

Trường THPT Thanh Nưa

Than Nưa, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJUcXWg74JLTER1rGtkv_ha-M

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm