Từ khóa tìm kiếm: truong ptdtbt - thcs phinh giang

Trường PTDTBT - THCS Phình Giàng

566R+FX8, Pa Cá, Điện Biên Đông, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJEdkRthiZLTER7KhzLHwHv9c

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm