Từ khóa tìm kiếm: truong pho thong dan toc ban tru thcs nam ke

Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Nậm Kè

3GPQ+JVX, Phiêng Vai, Mường Nhé, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJIYUejYfMLDERPdTnedYW2rU

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm