Từ khóa tìm kiếm: tram y te xa ta phin, tua chua

Trạm Y tế xã Tả Phìn, Tủa Chùa

X9R6+7VJ, Tả Phìn, Tủa Chùa, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJVzhjfAlSLTER4blFUe_qaZI

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm