Từ khóa tìm kiếm: tram y te xa pa ham

Trạm y tế xã Pa Ham

W6GR+WR8, QL6, Pa Ham, Mường Chà, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJY3kbMExJLTERUGxsrI6zHFE

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm