Từ khóa tìm kiếm: tram y te xa na tau

Trạm y tế xã Nà Tấu

F4X8+5W7, AH13, Nà Tấu, h. Điện Biên, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJa2jzOKMNLTERHR3z49v71p0

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm