Từ khóa tìm kiếm: tram y te xa huoi so, huyen tua chua

Trạm Y tế xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa

2CQM+JR9, Huổi Só, Tủa Chùa, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJMR37F0JTLTERem-ApAVUwXA

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm