Từ khóa tìm kiếm: tram y te xa chieng sinh

Trạm Y tế xã Chiềng Sinh

G9RF+RJ9, 279, Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJs9_xwHFlLTER7JsXYWGtAGw

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm