Từ khóa tìm kiếm: sun rise hotel

Sun Rise Hotel

Dictrict, Hai Phong City, 56 Điện Biên Phủ, Street, Hồng Bàng, Hải Phòng
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJe5WWxfB6SjERzYMb7YURoWI

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm