Từ khóa tìm kiếm: nha nghi c4

Nhà nghỉ C4

tổ 7, phường nam thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJPeYaj7wJLTERoBzDZB10Awc

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm