Từ khóa tìm kiếm: nha nghi ben xe

Nhà Nghỉ Bến Xe

8266+X89, Noọng Hẹt, h. Điện Biên, Điện Biên
Nguồn Google map: https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJl4-p3MenLTERM-2_9KzvCWQ

frequently asked questions (FAQ)

Gần địa điểm